نفتا نیرو پاسارگاد
021-22536977

تجهیزات ضد انفجار

تجهیزات ضد انفجار
باتوجه به حضور مستمر در صنعت نفت کشور و تامین انواع تجهیزات ضد انفجار، شرکت نفتا نیرو موفق به همکاری نزدیک با بسیاری از کمپانی های مطرح دنیا در زمینه تجهیزات ضد انفجار گردید.
 
Junction Box

Heater & Thermostat
Alarm
signaling sounder
Fitting & Coupling/plugs & sockets/Cable gland/Clamp
Control Unit/ control station

Detector/Flame detector
Push Button/Emergency PB
Switch/Limit Switch
Lights